Tình yêu tuổi học trò đôi khi vụng về và nhút nhát nhưng đó là thứ tình cảm thật đẹp, thật trong sáng.

trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-1

trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-2

trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-3

trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-4 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-5

trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-6 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-7

trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-8 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-9 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-10

trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-11 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-12 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-13 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-15 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-16 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-17 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-18 trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-20