Hành: Thủy
Trực: Khai
Sao: Giác (*)
Ngày: Bính Ngọ
Kiến: Canh Thân
Tiết: Lập Thu
(Sang Thu) Giờ khởi đầu ngày: Mậu Tý
Ngày này kỵ tuổi: Canh Tý, Mậu Tý
Ngày Lục Nhâm: Lưu Liên (**)

thang 8
Kiêng – Nên:

 • Kiêng: Cưới gả – Hôn nhân, Đính hôn, Động thổ, Làm giấy hôn thú, Mua và nhận lục súc chăn nuôi, Tranh chấp – kiện tụng.
 • Nên: Di chuyển bằng thuyền bè, Đầu tư kinh doanh, Đặt bàn thờ, Làm bếp – dời bếp – thay bếp lò, Làm đường sá, Làm thủ tục hành chánh, Mua bảo hiểm, Mua cổ phiếu, Ra đi xa (bắt đầu ra đi), Thu tiền – đòi nợ, Trổ cửa cái trong nhà, Tiến hành kế hoạch kinh doanh buôn bán, Xây chùa – miễu – đình, Xây nhà – làm nhà – thuê nhà.

Hung – Cát:

 • Hung Thần: Thiên Ngục, Hoàng Sa, Phi Mã Sát, Bạch Hổ, Lỗ Ban Sát, Không Phòng, Dương Công Kỵ, Thiên Hỏa.
 • Cát Thần: Sinh Khí, Thiên Mã, Nguyệt Tài, Nguyệt Không, Đại Hồng Sa.

Giờ Tốt – Xấu:
Giờ tốt:

 • Tí (23:00-0:59)
 • Sửu (1:00-2:59)
 • Mão (5:00-6:59)
 • Ngọ (11:00-12:59)
 • Thân (15:00-16:59)
 • Dậu (17:00-18:59)

Giờ xấu:

 • Dần (3:00-4:59)
 • Thìn (7:00-8:59)
 • Tỵ (9:00-10:59)
 • Mùi (13:00-14:59)
 • Tuất (19:00-20:59)
 • Hợi (21:00-22:59)

(*) GIÁC MỘC GIAO
(con Thuồng Luồng)
thuộc Kim Thần Thất Sát
Giác tinh khởi sự đặng bền lâu,
Học hành, đỗ đạt đến công hầu.
Giá thú, hôn nhân, sanh quý tử,
Mộ phần xây sửa chết trùng đôi.

(**) LƯU LIÊN
(thuộc hành Thủy)
Người đi chưa về.
LƯU LIÊN sự việc khó thành,
Cầu mưu phải đợi hanh thông có ngày.
Quan sự càng muộn càng hay,
Người ra đi vẫn chưa quay trở về.
Mất của phương NAM gần kề,
Nếu đi tìm gấp, có bề còn ra.
Gia sự miệng tiếng trong nhà,
Đáng mừng thân quyến của ta yên lành