Bạn muốn biết một nửa của mình tên gì? Bài trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn.

1. Họ: Họ chính là tháng sinh của bạn.

– 1: Vũ
– 2: Trần
– 3: Phạm
– 4: Huỳnh
– 5: Nguyễn
– 6: Phan
– 7: Hà
– 8: Đỗ
– 9: Đặng
– 10: Bùi
– 11: Lê
– 12: Đào

2. Tên Đệm: Tên đệm chính là số cuối cùng trong năm sinh của bạn.

– 0: Thị (Nữ) – Đức
– 1: Hồng (Nữ) – Quang
– 2: Thị Tú (Nữ) – Tuấn
– 3: tú (Nữ) – Hải
– 4: Uyên (Nữ) – Đại
– 5: Ân (Nữ) – Mạnh
– 6: Nhi (Nữ) – Thành
– 7: Minh (Nữ) – Linh
– 8: Tuyết (Nữ) – Đinh
– 9: Bảo (Nữ) – Phan


doan-ten-mot-nua-cua-ban3. Tên của người ấy chính là ngày sinh của bạn đó
.

– 1: Thúy (Nữ) – Dương
– 2: Mi  (Nữ) – Luân
– 3: Uyên (Nữ) – Đăng
– 4: Thơ (Nữ) – Nhân
– 5: Trang (Nữ) – Toàn
– 6: Nhi (Nữ) – Thái
– 7: Quỳnh (Nữ) – Đức
– 8: Anh (Nữ) – Anh
– 9: Vi (Nữ) – Tuấn
– 10: Thảo (Nữ) – Châu
– 11: Dung (Nữ) – Nguyên
– 12: Ngọc (Nữ) – Huy
– 13: Hà (Nữ) – An
– 14: Trâm (Nữ) – Hiếu
– 15: Chi (Nữ) – Tuân
– 16: Anh (Nữ) – Hùng
– 17: Ánh (Nữ) – Cường
– 18: Hương (Nữ) – Dũng
– 19: Phương  (Nữ) – Việt
– 20: Ly (Nữ) – Tùng
– 21: Ngọc (Nữ) – Chung
– 22: My (Nữ) – Bảo
– 23: Loan (Nữ) – Tiến
– 24: Huệ (Nữ) – Quý
– 25: Lan (Nữ) – Linh
– 26: Vân (Nữ) – Đan
– 27: Tuyết (Nữ) – Bình
– 28: Sa (Nữ) – Nam
– 29: Hoàn (Nữ) – Hà
– 30: Dương (Nữ) – Tú
– 31: Điệp (Nữ) – Tuyế
n