Bói tên tình yêu

0
125

Lấy tên của bạn và tên của người ấy mà bỏ đi những chữ giống nhau. Đếm chữ còn lại là bao nhiêu và xem số dưới đây:

 

boi-ten-tinh-yeu

1. Quên
2. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung)
3. Ghét
4. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung)
5. Bạn thân
6. Bạn thân
7. Nghèo
8. Cưới
9. Nồng nàn
10. Bạn
11. Nồng nàn
12. Quên
13. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung)
14. Nồng nàn
15. Đau khổ
16. Nồng nàn
17. Nghèo
18. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung)
19. Yêu
20. Cưới hỏi